Już za nami, IV. Kongres Szpitali Prywatnych – kilka refleksji

0
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych wspólnie z Instytutem Zdrowia i Demokracji zorganizowało 3 czerwca br. w Warszawie już IV. edycję Kongresu Szpitali Prywatnych.
Kongres z roku na rok cieszy się coraz większym zaintereowaniem przedstawicieli wielu środowisk, naukowych, politycznych, biznesowych i mediów, a przede wszystkim zarządzających podmiotami leczniczymi oraz tymi wszystkimi, którzy na codzień związani są z prywatną służbą zdrowia, na Kongresie nie zabrakło również prawników. Wykład inauguracyjny wygłosił gość specjalny Profesor Jerzy Buzek , Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, twórca systemu ubezpieczeniowego w ochronie zdrowia
Podczas obecnej edycji skupiono  szczególną uwagę na dwóch najważniejszych zagadnieniach. tj. roli, znaczeniu i potencjale szpitali prywatnych w publicznym sektorze ochrony zdrowia oraz kwestii jakości i standardów medycznych w leczeniu szpitalnym. W ramach pierwszego tematu zostały przedstawione osiągnięcia szpitali prywatnych we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań diagnostycznych i leczniczych oraz ich współpraca z samorządem terytorialnym. Jedna z sesji tematycznych poświęcona była analizie teraźniejszości i trendów przyszłości sektora prywatnego w ochronie zdrowia.
Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce jest we wstępnej fazie rozwoju, natomiast rynek usług medycznych jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków w Unii Europejskiej. Średnie wydatki na usługi medyczne na osobę w krajach Europy Zachodniej dwukrotnie przewyższają analogiczne wydatki w Polsce.

O rozwoju prywatnych usług medycznych może świadczyć wzrost liczby placówek niepublicznych w ostatnich latach oraz spadek jednostek publicznych. W 2011 roku w Polsce funkcjonowało 853 szpitali (traktowanych, jako szpitale z przynajmniej jednym łóżkiem z wyłączeniem szpitali z opieką dzienną oraz szpitali znajdujących się w zakładach karnych) z czego 313 (o 9,4% więcej niż w 2010 r.) szpitali niepublicznych oraz 540 (o 1,8% mniej niż w 2010 r.) placówek publicznych. *

Dla rozwoju rynku prywatnej opieki zdrowotnej duże znaczenie miały zmiany w ustawie z 1 lipca 2011 roku o działalności leczniczej, które otworzyły drogę do przekształceń publicznej opieki zdrowotnej. Najwięcej przekształceń oczekiwano w powiatowych szpitalach, które zazwyczaj mają gorszą sytuację finansową. Wzrasta popularność prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych oraz abonamentów medycznych oferowanych przez podmioty niepubliczne. Abonamenty medyczne oferowane są przez prywatne zakłady opieki medycznej, opłacane zazwyczaj w formie ryczałtu z ewentualną dopłatą, jeśli zaistnieje taka okoliczność.

Szansą dla rozwoju prywatnej opieki medycznej jest postępujący trend demograficzny, polegający na starzeniu oraz bogaceniu się społeczeństwa, a także wydłużeniu długości życia. Ponadto,pProblemy z jakimi nie może się uporać publiczna służba zdrowia niewątpliwie również służą rozwojowi prywatnemu sektorowi medycznemu.
Uzasadnionym staje się stwierdzenie, że prywatny właściciel lepiej i bardziej efektywniej poprowadzi swoją jednostkę, co w korzystny sposób powinno wpłynąć na poprawę funkcjonowania placówek opieki medycznej oraz zwiększyć jakość świadczonych usług.
* Zdrowie i ochrona zdrowia w 2011 r., GUS
Share.

About Author

Leave A Reply