Kongres naukowo-szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Lekarskiego „Zdrowie Polaków Dziś i Jutro” – podsumowanie

0

Wczoraj zakończył się Kongres naukowo-szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Lekarskiego „Zdrowie Polaków Dziś i Jutro” odbywający się w dniach 8-9 listopada 2013 roku w Warszawie, którego to Prawo a Medycyna była jednym z patronów medialnych.

Uroczyste otwarcie Kongresu odbyło się 8 listopada 2013 roku na Zamku Królewskim i zostało poprzedzone ceremonią uhonorowania Medalem „Gloria Medicinae” oraz wręczeniem odznaczeń Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Natomiast w dniu 9 listopada 2013 roku odbyły się sesje naukowe poświęcone zagrożeniom życia chorych, polityce zdrowotnej i stanu socjoekonomicznemu pacjentów „Trzeciego Wieku” oraz zagrożeniom i zabezpieczeniom zawodu lekarza w świetle prawa polskiego.

W debacie znalazło się również miejsce na szczególnie aktualny problem z którym w przyszłości może zmagać się nasze społeczeństwo, a mianowicie problem – jego starzenia się. Na zagadnienie to zwracał uwagę w swoim wystąpieniu między innymi prof. Tadeusz Parnowski w wykładzie poświęconemu problemom psychiatrycznym z zagrożeniem życia chorych w starzejącym się społeczeństwie oraz prof. dr hab. n. ekon. Piotr  Błędowski w wykładzie dotyczącym konsekwencjom społecznym i ekonomicznym starzenia się ludzi w Polsce. Prawdopodobieństwo realności tych przewidywań wskazała również dr ekon. Zofia Szweda-Lewandowska, która to w szeregu swoich wykresów wykazała przebieg procesów demograficznych w Polsce na kolejne kilkadziesiąt lat. Z wykresów jednoznacznie wynikało, że społeczeństwo w Polsce  starzeje się i jeżeli nie nastąpi żadne zdarzenie, które spowoduje zaburzenie przewidywanego procesu demograficznego, to liczba osób w wieku 85 lat i więcej może w pewnym momencie wzrosnąć aż do miliona osób.  Spowoduje to nie tylko znaczne obciążenie budżetu państwa, ale i również duże wyzwanie dla ogółu społeczeństwa z uwagi na konieczność zapewnienia, tak dużej grupie osób, specjalistycznej opieki, na co w swoim wykładzie poświęconemu roli rodziny w organizacji opieki nad osobami starszymi wskazywała również dr n. o zdrowiu Elżbieta Szwałkiewicz.

Podczas debaty pojawiły się również głosy ze środowiska lekarskiego, że zdarza się, iż podczas jednego zabiegowego dnia potrafią trafić się na stole operacyjnym tylko osoby w wieku powyżej 75 lat, które ze względu na swój wiek dłużej dochodzą do wcześniejszej sprawności i potrzebują o wiele więcej uwagi i opieki aniżeli osoby młode. Powoduje to już teraz znaczne obciążenie naszego systemu zdrowotnego. Dlatego też, dyskusje nad starzeniem się społeczeństwa powinniśmy rozpocząć już teraz i przygotować się na ziszczenie się dość realnych przewidywań polskich ekonomistów.

Kongres został zwieńczony tematyką związaną z prawnymi aspektami związanymi z wykonywaniem przez lekarzy swojego zawodu. Pierwszy wykład w tej sesji został poprowadzony przez prof. Leszka Kubickiego oraz dotyczył zagrożenia i zabezpieczenia zawodu lekarza w świetle polskiego prawa. Po tymże wykładzie nastąpiła burzliwa dyskusja na temat obecnych uregulowań prawnych dotyczących pacjentów i lekarzy, których to część, w ocenie lekarzy negatywnie wpływa na wykonywanie przez nich swojego zawodu. Na obecną sytuację prawną lekarzy wpływają jednak nie tylko uregulowania prawne, ale i również wykładnia obowiązujących przepisów dokonywana przez Sądy, a w szczególności ta dokonywana przez Sąd Najwyższy. Dlatego też, analizy aktualnego orzecznictwa pod kątem ponoszonej przez lekarzy odpowiedzialności cywilnej podjęła się adw. dr Anna Surynt-Skorupa. Stanowisko pacjentów reprezentował zaś w tej sesji mgr Tomasz Szelągowski, który to w swojej prelekcji przedstawił spojrzenie pacjentów na aktualną sytuację w ochronie zdrowia i perspektywy zmian zgodnie z wymogami EU. Kongres został zakończony opinią korporacji zawodowej wygłoszoną przez dr Macieja Hamankiewicza – Prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej na temat aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia i perspektywy zmian zgodnie z wymogami EU.

Niewątpliwie podczas Kongresu poruszono wiele istotnych kwestii związanych z opieką zdrowotną w Polsce, zaś sam Kongres był okazją do wymiany poglądów na temat zdrowia Polaków – dziś i jutro. Mamy nadzieję, że będzie on również inspiracją dla działań zmierzających do polepszenia polskiego systemu opieki zdrowotnej, tak z perspektywy lekarzy, jak i pacjentów. Jednocześnie wygłoszone poglądy naukowe, zwłaszcza te dotyczące zagadnień z zakresu prawa medycznego, choć nierzadko dyskusyjne, będą stanowiły ważny głos w dyskusji dotyczącej współczesnej relacji pacjentów i lekarzy i będą mogły być inspiracją do dalszych badań tejże problematyki.

Prawo a Medycyna dziękuję Organizatorom Kongresu za udaną współpracę i życzy, aby przyszłe Kongresy były równie udane jak tegoroczny.

 

Share.

About Author

Leave A Reply