Monografia „Medyczne oświadczenia pro futuro…”

0

Z przyjemnością i lekkim powakacyjnym opóźnieniem informuję, że właśnie w wakacje, nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się monografia mojego autorstwa, zatytułowana Medyczne oświadczenia pro futuro na tle prawnoporównawczym.

Książka porusza problematykę tzw. dyrektyw antycypowanych (ang. advance directives; w Polsce najczęściej nieprawidłowo, moim zdaniem, nazywanych testamentami życia), czyli deklaracji woli pacjenta co do zakresu działań medycznych podejmowanych wobec niego przez lekarzy, w sytuacji gdy sam nie będzie mógł o tym świadomie decydować.

Jest ona wynikiem mojego – jeszcze studenckiego – zainteresowania tą aktualną tematyką. Materiałem wyjściowym dla monografii były badania prowadzone podczas studiów oraz praca magisterska przygotowana pod kierunkiem prof. dr. hab. Marka Safjana na Wydziale Prawa i Administracji UW, która została później wyróżniona pierwszą nagrodą w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę magisterską o prawach człowieka organizowanym przez Helsińską Fundację Praw Człowieka (w 2011 r.).

Celem pracy jest szeroka prezentacja problematyki medycznych oświadczeń pro futuro, z uwzględnieniem standardów wynikających z prawa międzynarodowego oraz polskiego prawa konstytucyjnego i cywilnego. Analizie poddano francuskie, belgijskie i angielskie doświadczenia w zakresie oświadczeń pro futuro i m.in. na tej podstawie sformułowano propozycje de lege ferenda wobec ustawodawcy polskiego.

Książkę można nabyć m.in. w księgarni internetowej Wolters Kluwer.

 

Maciej Syska, „Medyczne oświadczenia pro futuro na tle prawnoporównawczym”, Warszawa 2013

Stron: 322

Share.

About Author

Leave A Reply