Pay-for-delay jako instrument zwalczania konkurencji na rynku farmaceutycznym

0

W drugiej połowie czerwca byliśmy świadkami interesującego rozstrzygnięcia Komisji Europejskiej w sprawie firmy Lundbeck. Komisja nałożyła na duńskiego producenta farmaceutyków 94 miliony euro kary za stosowanie praktyki „pay-for-delay” (zapłata za opóźnienie) w odniesieniu do leku antydepresyjnego Citalopram. Chodzi o opóźnienie wejścia na rynek leków generycznych już po wygaśnięciu patentu na lek innowacyjny.

Pay-for-delay jako „przedłużenie ochrony” producenta

Standardowo innowacyjny produkt leczniczy chroniony jest przez prawo patentowe. Ochrona ta trwa jednak jedynie przez określony okres czasu (zasadniczo 20 lat). Po tym okresie na rynek mogą wejść produkty generyczne, o takim samym składzie jak produkt innowacyjny. Zaletą „generyków” jest często o wiele tańszy koszt – mogą więc stanowić silną konkurencję cenową dla producenta produktu innowacyjnego.

Dlatego też firmy innowacyjne starają się czasami możliwie maksymalnie opóźnić moment wejścia na rynek leków generycznych. Jednym z takich „instrumentów” jest mechanizm zwany „pay-for-delay”. Firma posiadająca w swoim portfolio produkt innowacyjny, któremu wygasa ochrona wynikająca z prawa patentowego, dla podtrzymania zysków płaci producentom leków generycznych za niewprowadzanie odpowiedników leku innowacyjnego na rynek.

Niektóre firmy dla „ukrycia” porozumień angażowały się w spory sądowe. Płatności były dokonywane na mocy ugód zawieranych przed sądem. Na kanwie jednej z takich spraw Sąd Najwyższy USA wydał orzeczenie, o którym mowa poniżej.

Ocena praktyk pay-for-delay ze strony organów w UE i USA

W ostatnim czasie praktyki „pay-for-delay” znalazły się pod ostrzałem. 17 czerwca Sąd Najwyższy w Stanach Zjednoczonych uznał, że tego typu praktyki mogą naruszać prawo konkurencji. Wyrok w sprawie Federal Trade Commission v. Actavis, Inc., et al.  zapadł większością 5 do 3.

Kilka dni później Komisja Europejska nałożyła kary m.in. na wspomnianą na wstępie firmę Lundbeck. Zdaniem Joaquina Almunii, komisarza UE ds. konkurencji, porozumienia tego typu szkodzą bezpośrednio pacjentom i narodowym systemom finansowania opieki zdrowotnej. Komisarz dodał, że KE nie będzie tolerować tego typu porozumień.

Zainteresowanych odsyłam do poniższych źródeł:

Orzeczenie Sądu Najwyższego USA w sprawie FTC v. Actavis, Inc.

Oświadczenie firmy Lundbeck dotyczący decyzji KE

Share.

About Author

Leave A Reply