Publikacja naukowa – „Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej”

0

Z przyjemnością objęliśmy patronat medialny nad publikacją naukową „Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej”, która jest wspólnym przedsięwzięciem studentów Uniwersytet Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Marie Curie- Skłodowskiej i Uniwersytetu Gdańskiego pod patronatem Ogólnopolskiej Rady Kół Naukowych.

Projekt, którego organizatorem jest Ogólnopolska Rada Kół Naukowych ma na celu ukazanie dorobku młodych naukowców z różnych ośrodków akademickich zainteresowanych tematyką prawa opieki zdrowotnej a w szczególności:
• świadczeń w systemie publicznej opieki zdrowotnej,
• finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych,
• zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
• zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej,
• świadczeń ponadlimitowych,
• prawem wyboru świadczeniodawcy i reformą decentralizacyjną NFZ.

Termin nadsyłania artykułów dla zainteresowanych naukowców wraz z recenzją w formie opinii opiekuna naukowego (co najmniej z tytułem dr): 7 grudnia 2013 r.

Artykuły wraz ze skanem recenzji prosimy wysyłać na adres: orknwpia@gmail.com

Dodam tylko, że również zespół Prawo a Medycyna weźmie udział w publikacji i przygotuje opracowania wybranych kwestii.

konkurs_plakat_131116-2

Share.

About Author

Leave A Reply