Zakaz reklamy aptek pod lupą Komisji Europejskiej

0

Pod koniec października 2013 r., Konfederacja Pracodawców Lewiatan złożyła skargę do Komisji Europejskiej, w której zarzuca niezgodność polskich regulacji zakazujących reklamy aptek z prawem unijnym.

Zakaz reklamy aptek, poruszany również na naszym portalu (Czy podawanie adresu strony internetowej narusza zakaz reklamy aptek?) jest jedną z bardziej kontrowersyjnych regulacji wprowadzonych tzw. ustawą refundacyjną. Zgodnie z art. 94a ust. 1 Prawa farmaceutycznego, będącym przedmiotem kontrowersji, zabroniona jest reklama aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności. Nie stanowi reklamy informacja o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego.

Zdaniem Lewiatana powyższe przepisy naruszają m.in. swobodę przepływu towarów czy swobodę przedsiębiorczości w ramach UE. Lista zarzutów Lewiatana jest przy tym o wiele dłuższa, zawierając również niezgodność z prawem wtórnym UE (dyrektywa farmaceutyczna), a także naruszenie zasady efektywności działania prawa UE.

Lewiatan w swojej skardze wskazuje także na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie DocMorris, które dotyczyło ograniczeń w sprzedaży wysyłkowej leków. Zdaniem Lewiatana ograniczenie reklamy w odniesieniu do sprzedaży aptecznej ma podobny charakter do zakwestionowanych przez Trybunał ograniczeń we wspomnianej sprawie.

Skarga Lewiatana nie oznacza jednak końca zakazu reklamy aptek. W tej chwili pozostaje czekać na reakcję Komisji Europejskiej, która może podjąć dalsze kroki mające na celu ustalenie naruszenia prawa UE oraz ewentualne sankcje.

Tymczasem zainteresowanych odsyłam do komunikatu ze strony Lewiatana (dostępny tutaj). O dalszym rozwoju wypadków postaramy się informować na stronie Prawo a Medycyna.

Share.

About Author

Leave A Reply